eFaktura

Effektiviser og automatiser faktureringen med Visma.net AutoInvoice. Du får du en komplett fakturaløsning som dekker alle dine behov, inkludert sending og mottak av efaktura.

All fakturabehandling foregår direkte i ditt økonomisystem, slik at både fakturering og fakturamottak går unna med noen få tastetrykk. Dette har en rekke fordeler for din virksomhet: 

 

Mindre administrasjon

Effektiviserer administrasjon knyttet til fakturering og fakturamottak. Det sparer din bedrift tid og penger. Faktura i alle formater Kunder som ikke kan motta efaktura, blir automatisk fakturert på epost eller per brev. 

 

Kortere kredittid

Efakturaer blir automatisk bokført og betales derfor i rett tid og med rett beløp. Det gir bedre likviditet.

 

Mer kontroll

Du har full kontroll på om fakturaen kommer frem og når, hvis ikke får du umiddelbart beskjed.

 

Jobb i nettskyen

Med skybasert løsning liggerdataen i nettskyen og er til enhver tid oppdatert.

 

Fornøyde kunder og leverandører

Stadig flere kunder forventer å motta efaktura, og stadig flere leverandører ønsker å sende efaktura.