Rådgivning

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innen forvaltning av virksomhetskritiske IT plattformer. Vi har betydelig erfaring med løsningsutvikling og tilpasninger med vekt på bransjeorienterte forretningsprosseser, herunder systemintegrasjoner og driftstekniske oppgaver

En analytisk og metodisk tilnærming vil kunne avdekke vesentlige forutsetninger og gi svar på en rekke spørsmål som er avgjørende for de valg man må treffe ved vurdering, anskaffelse og implementering av forretningsløsning. Ledelsen må ta beslutninger som berører mange parter, både internt og eksternt. Krav og forutsetninger må beskrives og produktivitetsmål må vurderes mot kostnader og risiko.